TuyểnDụngTháiNguyên
Tin mới

Tuyển dụng nhân viên lơ xe giao hàng tháng 12 triệu


Nơi làm việc: Miền Nam
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-18

Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn, chạy bàn Quán hát không cần hồ sơ M08


Nơi làm việc: Tuyên Quang
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-18

Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng đi làm ngay M08


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-18

Nhân viên Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng đi làm ngay tại Hà nội MS04


Nơi làm việc: Tuyên Quang
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-18

Nhân viên nữ phục vụ bàn, chạy bàn và chăm sóc khách hàng đi làm ngay MS04


Nơi làm việc: Yên Bái
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-18

Tuyển Trưởng Phòng Marketing - MTD: TPMKT-JC


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-16

Tuyển Phó Phòng Nhân Sự - MTD: PPNS-JC


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-16

Tuyển Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-16

Nữ nhân viên PG - PG - Chăm sóc khách hàng Quán karaoke đi làm ngay M07


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-16

Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn, chạy bàn Quán hát không cần hồ sơ M07


Nơi làm việc: Điện Biên
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-16

Nữ nhân viên Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng đi làm ngay M07


Nơi làm việc: Yên Bái
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-16

Nhân viên Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng đi làm ngay tại Hà nội MS03


Nơi làm việc: Thanh Hóa
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-15

Nhân viên nữ phục vụ bàn, chạy bàn và chăm sóc khách hàng đi làm ngay MS03


Nơi làm việc: Thái Nguyên
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-15

Tuyển Trưởng ban pháp chế - MTD: TBPC-JV


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-14

Tuyển Giám đốc thi công - MTD: JO-GĐTC-FFHN


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-14

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật - MTD: GV01


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-14

Tuyển Nhân viên tư vấn tuyển dụng


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-12

Tuyển Giám đốc công ty đấu thầu xây dựng - GDXD


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-12

Tuyển Trưởng phòng Marketing


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-12

Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-12

Chỉ huy trưởng công trình xây dựng


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-10-12

Nhân viên Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng đi làm ngay tại Hà nội MS02


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-12

Nhân viên nữ phục vụ bàn, chạy bàn đi làm ngay MS02


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-12

Nữ nhân viên PG - PG - Chăm sóc khách hàng Quán karaoke đi làm ngay M06


Nơi làm việc: Phú Thọ
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-12

Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn, chạy bàn Quán hát không cần hồ sơ M06


Nơi làm việc: Ninh Bình
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-10-12